الکترود میله ای در سیستم ارتینگ

الکترود میله ای در سیستم زمین

الکترود میله ای در سیستم زمین

در ادامه مطلب قبلی که در مورد الکترود های مورد استفاده در سیستم ارتینگ پرداختیم و عوامل و نکاتی را که باید در مورد این الکترودها هنگام طراحی سیستم ارتینگ در نظر داشت را بیان کردیم. کردیم در این مطلب در مورد الکترود میله ای و ملزمات مربوط به آن در هنگام اجرای سیستم ارتینگ باید مد نظر داشت خواهیم پرداخت.

الکترود های میله ای در سیستم زمین

جنس توصیه شده برای استفاده از الکترودهای میله ای، میله هایی از جنس فولاد، روکش مس، فولاد زنگ نزن و یا فولاد گالوانیزه است.قطر مورد کاربرد برای الکترودهای میله ای از جنس مس و فولاد زنگ نزن میباست به ترتیب 12و16 میلی متر است، وبرای میله های از جنس فولاد گالوانیزه 16 میلی متر میباشد.جنس سیمی که از سر شینه اصلی اتصال به زمین (ارت) تا سر چاه های ارت یا الکترودهای میله ای در نظر گرفته میشود باید سیم مسی شماره 50 باشد. نکته ای که باید در نظر گرفته شود این است که به علت اینکه در مناطق خشک رسیدن به لایه های مرطوب خاک در عمق کم امکان پذیر نیست استفاده از این الکترود ها توصیه نمیگردد.

در مطلب بعدی به الکترودهای تسمه ای خواهیم پرداخت.

در پایان امیدواریم این سلسه مطالب به بخشی از این سوال که سیستم ارتینگ چیست؟ پاسخ در خور توجه شما خوانندگان عزیز بدهد.تا مطالب بعدی همراه ما باشید.

 منبع: http://sazehniroo.blogfa.com/